Hondenbegeleiding als therapeutische spiegel

Bij Patrasche werken 2 vaste hondenrecruten : Nexus en Titus. Ze zijn opgeleid om met de jongeren te werken en een kalmerende functie op te nemen in de roedel . Daarnaast komen ‘bezoekershonden’ op begeleiding. Zij worden de therapeutische spiegels voor de jongeren.

Het is niet de bedoeling om de honden ‘af te trainen’, wel om – samen met de jongeren- op zoek te gaan naar :

 • wat is de eigenheid van deze hond en wat heeft hij nodig om zich goed te voelen in zijn vel en in de roedel
 • hoe ziet het gedragspatroon eruit en hoe kunnen we dit sturen
 • wat is de taal van deze specifieke hond
 • wat is de kracht en de origine van deze specifieke hond
 • wat leren we uit zijn biografie
 • enz..

Samen met de jongeren stellen we op basis van deze beginpremisses een trainingsplan op dat – indien goed gestuurd – barstenvol therapeutische spiegels zit. Via de honden gaat de jongere vervolgens onrechtstreeks met zichzelf aan de slag.

In een later stadium zal de jongere anderen begeleiden in dit type van positief leiderschap.

Aanmelden honden voor begeleiding

Honden kunnen worden aangemeld om mee te draaien binnen begeleidingen , al dan niet in aanwezigheid van hun baasjes. Samen met de jongeren werken we aan de problemen van uw hond en nemen daarvoor ruimschoots de tijd. We werken steeds van 10u tot 16u met uw hond waarbij er momenten zijn van ‘werken’ maar vooral ook veel momenten van rust en spel worden ingelast. Belangrijk hierbij is dat de begeleiding van de jongeren steeds primeert boven de begeleiding van de honden. M.a.w. als er dringende thema’s met de jongeren moeten worden opgenomen zal dit steeds primeren boven het trainingsplan van uw hond.

Kostprijs per dag per hond : 20 Euro

Voor alle bezoekershonden die bij Patrasche aanlanden hanteren wij een duidelijk veiligheidsprotocol waar niet wordt van afgeweken. Immers veiligheid voor mens en dier is een absolute begin premisse.

 

Protocol Bezoekershonden Patrasche

Goede afspraken maken goede hondenvrienden. Daarom hieronder enkele afspraken die te worden nagevolgd voor alle bezoekershonden die op het terrein van Patrasche komen.

 • Gezien we bij Patrasche een sterke nadruk leggen op veiligheid voor alle mensen en dieren, nemen we ook graag die verantwoordelijkheid op. Dat wil zeggen dat Patrasche elke hond ‘overneemt’ op het moment dat hij het domein betreedt. Alle signalen worden door ons geobserveerd en wij interveniëren zelfstandig wanneer we dit nodig achten.
 • Elke bezoekershond dient gesocialiseerd te zijn m.b.t. mensen en andere honden. Dat wil zeggen : (wild) spelen is geen probleem maar soms ontaardt spelen in vechten en dat kan in een fractie van een seconde gebeuren. Signalen die dit vechten vooraf gaan worden niet geaccepteerd : grommen, tanden tonen, haar recht.. Uiteraard wordt ook vechten niet geaccepteerd.
 • Bezoekers die niet of niet zeker weten hoe hun hond op vreemd terrein reageert t.o.v. vreemde honden, dienen dit eerst uit te zoeken, bijvoorbeeld door naar een hondenweide te gaan en te observeren hoe de hond reageert.
 • Honden die toch een probleem hebben met andere honden ( ook al is dit enkel in de vorm van bv. grommen ) kunnen – na screening – terecht bij Patrasche mits de hond een muilbandje draagt en de eigenaar bereidt is om de hond aan de leiband te houden. Ook bij twijfel dient een hond een muilbandje te dragen. De eigenaar zal vooraf de hond trainen om een muilbandje te accepteren.
 • Bezoekers dienen zich ervan bewust te zijn dat de twee vaste assistentiehonden Nexus en Titus bij Patrasche gevrijwaard moeten blijven van traumatiserende ontmoetingen met andere honden. Deze honden hebben immers een 2 jaar durende training achter de rug, en ze zijn de vaste werkpartners bij Patrasche; een investering die zorg en bedachtzaamheid vraagt van de bezoeker die een hond meebrengt. Bezoekershonden verdwijnen na een tijdelijke ontmoeting maar onze 2 honden moeten – zonder traumatische ervaringen – nog jarenlang kunnen werken met allerlei honden en mensen. Elke bezoeker draagt aldus ook verantwoordelijkheid voor hen.
 • Van honden die vrij kunnen rondlopen zonder problemen wordt verwacht dat zij niet achter de schapenkudde gaan rennen. Ook de rust en ruimte van de schapen dient gevrijwaard te worden.

Mits acceptatie van deze spelregels zijn vele honden van allerlei pluimage van harte welkom.