Inleiding : ‘Begeleidend werken met assistentie van dieren’

Professioneel begeleidend werken met assistentie van dieren voor verschillende doelgroepen in de welzijnssector staat nog steeds in de kinderschoenen in het hulpverleningslandschap in Vlaanderen. Steeds meer duiken vormen van equitherapie op en enkele diensten en instellingen organiseren kleine dierenparkjes voor hun cliënten.
Het doelgericht inzetten van een dier als partner in een begeleidingsproces omvat echter heel wat criteria en specifieke kennis omtrent de combinatie van dieren, mensen en hulpverleningsdoelstellingen. Immers, het werken via dieren brengt een dubbele verantwoordelijkheid met zich mee : én voor de cliënt én voor het dier dat wordt ingezet. Beiden dienen duurzame en positieve effecten te ondervinden. Daarnaast is ook de creatie van een ander type hulpverleningscontext, zowel inhoudelijk als vormelijk, een belangrijk onderdeel in het inzetten van dieren.

In de opleiding zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan :
• De creatie van een nieuwe hulpverleningscontext waarin het zowel voor mens als dier goed toeven en herstellen is.
• Het verschil tussen begeleidingsactiviteiten met dieren en therapeutisch werk met dieren.
• De bewuste en doelgerichte contextuele inzet van natuurelementen in een begeleidingsproces
• Selectie en management van de dieren. Verrijking van collectieve en individuele habitat.
• Methodologie : Kennis en kunde omtrent management van de ingezette dieren.
• Gezondheids- en veiligheidscriteria voor mens en dier
• Wettelijke criteria
• De creatie van een BLAD programma gebeurt telkens op maat van de cliënt en het dier
• De creatie van een narratieve context met dieren in de hoofdrol.

Begeleiding via dieren is een methodiek die oorzakelijk wil werken in een hulpverleningscontext die doelbewust is ontwikkeld om een herstel van een existentieel vertrouwen mogelijk te maken.
De methodiek op zich is universeel en voor elke doelgroep toepasbaar/vertaalbaar. Deze opleiding wil echter de nadruk leggen op inzet van dieren bij kinderen , jongeren en volwassenen met een psychosociale problematiek .

Het welzijn van de dieren is – binnen de visie van deze opleiding – van evenwaardig belang, als de hulpverleningsdoelstellingen van de cliënten. We werken binnen een eco-centrische visie. 

De opleiding

De opleiding begeleidend werken met assistentie van dieren is een interactieve opleiding waarbij elke cursist- op basis van het theoretische aanbod – een eigen invalshoek kiest en deze inhoudelijk en praktisch dient uit te werken binnen een bestaand hulpverleningskader. We kiezen ook doelbewust voor een ecocentrische invalshoek.

De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 2 modules. Naast theoretische lesuren worden werkplekleren ( ruime praktijkervaring ) en afstandsonderwijs (opdrachten) voorzien. De theorie wordt gegeven op Donderdagavonden.

Nieuw, vanaf september 2020 !! 

Daarnaast wordt een uitbreidingsmodule/keuzemodule Methodologie voorzien. Binnen deze module wordt je gecoacht in het managen van de dieren waar je mee wil werken. Afhankelijk van de keuze : 10 halve of 5 volle dagen : Er zijn 3 keuze mogelijkheden :

  • Methodologie Paarden :  info bij de docent Michel Wolfs : 0478492567 of mmg@skynet.be
  • Methodologie Honden. Binnen deze laatste module kan eventueel met eigen hond gewerkt worden (maar een eigen hond is niet noodzakelijk om aan deze module deel te nemen). Indien gewenst kan jouw eigen hond worden voorbereid op de hulpverlening. Let wel : niet alle honden komen hiervoor in aanmerking. Honden kunnen pas deelnemen na een screening. Ook als uw hond is toegelaten, kan het gebeuren dat we tijdens de lessen moeten beslissen dat jouw hond vooralsnog niet in aanmerking komt. 

Modules Methodologie kunnen ook worden gevolgd door mensen die de BLAD opleiding niet volgen. 

De deelnemers zullen verder worden ondergebracht in een webklas, zullen een eigen BLAD programma creëren en zullen hieraan een eindwerk koppelen.

Naast theoretische lesuren , wordt nadruk gelegd op methodologie ( praktische toepassingen en management van het gekozen dier ) en werkplekleren. Zowel theorie als methodologie worden gegeven op Donderdagen ( voormiddagen, soms avonden ). Dagen en uren voor werkplekleren en methodologie worden afgesproken met de werkplaats.
De deelnemers zullen verder worden ondergebracht in een web klas, zullen een eigen BLAD programma creëren , zullen hiervoor supervisie krijgen en zullen hieraan een eindwerk koppelen.

Module 1
Deze module beoogt de inhoudelijke en theoretische basis te leggen die men nodig heeft om een eigen BLAD (Begeleidend werken met assistentie van dieren) programma te kunnen uitwerken.
Instapvereisten
De cursist bezit reeds een diploma / certificaat binnen psychosociale hulpverlening en/of minimum 2 jaar relevante ervaring in de sector.

Studieduur :
180 lestijden : waarvan :
– 45% Contactonderwijs ( theorie) : Vaste dagen en tijdstippen : 80 u
– 22% Afstandsonderwijs (opdrachten) : 40u Dagen en tijdstippen thuis – binnen een bepaalde tijdsspanne – zelf te bepalen
– 33% Werkplekleren : 60u : op afspraak met de werkplek ( keuze : Begeleidend werken met paarden / ezels / honden. )

Praktijkervaring voor deze opleiding zal bestaan uit 20 dagen ( gespreid over de 2 modules ) meedraaien in een bestaand BLAD programma en het volgen van lessen management van het gekozen dier ( honden, ezels of paarden ). Een extra lesgever zal tevens mede de supervisie begeleiden in module 2.
De werkplekervaringen zullen gekoppeld worden aan het eindwerk.

De deelnemers zullen een theoretische basis meekrijgen rond begeleidend werken met assistentie van dieren voor kinderen , jongeren en volwassenen met psychosociale problematieken. De theoretische vakken worden opgesplitst in 2 delen :
• Deel 1 : De relatie mens – dier – natuurelementen in evolutie
• Deel 2 : Dieren als partner in een therapeutisch proces met nadruk op het narratieve werkkader.

Module 2

Deze uitbreidingsmodule module beoogt de integratie van alle aangeboden kennis en kunde uit de eerste uitbreidingsmodule in een eigen, nieuw en goed functionerend BLAD – programma, op maat voor de eigen dieren en eigen doelgroep.

Instapvereisten
De cursist bezit reeds het deelcertificaat voor module 1.

Studieduur

180 lestijden : waarvan :
– 45% Contactonderwijs ( theorie) : Vaste dagen en tijdstippen : 80 u ( inbegrepen supervisie – in kleinere groepen – voor de creatie van een eigen project)
– 22% Afstandsonderwijs (opdrachten) : 40u Dagen en tijdstippen thuis – binnen een bepaalde tijdsspanne – zelf te bepalen
– 33% Werkplekleren : 60u : op afspraak met de werkplek ( keuze : Begeleidend werken met paarden / ezels / honden. )

De supervisie lessen op het einde van module 1 en hebben vooral tot doel een project, annex eindwerk te coachen tot minimaal een draaiboek van een professioneel BLAD programma en maximaal tot een reeds werkzaam en functionerend BLAD programma.

Het Certificaat ‘Begeleidend werken met assistentie :

wordt op basis van bewezen sleutelvaardigheden en competenties worden uitgereikt door Patrasche.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die reeds geschoold zijn voor- en/of werkzaam zijn bij kinderen en jongeren of volwassenen met psychosociale problematieken en die hun vakkundigheid willen verrijken met het terrein van BLAD. Een minimale voeling met dieren is vereist. Verder dienen deelnemers te beschikken over een computer en internetaansluiting. Een goede kennis van de Engelse taal is vereist daar enkele cursusboeken in het Engels geschreven zijn. Deelnemers zullen begrijpen dat er naast de effectieve opleidingsuren nog bijkomend engagement verwacht wordt voor de webklas, voor de uitwerking van hun project en voor het eindwerk. Aan één opleidingsgroep kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Unieke les locatie

De opleiding vindt plaats op een schitterend natuurdomein in Oostakker ( bij Gent ), tussen de dieren.

Corona

We zorgen ervoor dat de lessen in September sowieso kunnen doorgaan. Hetzij in de lesruimte, hetzij buiten, hetzij – in extremis – eventjes online.

Info/instap-dagen/avonden

Hierop krijg je doorlopend info over de opleiding. Wie dit wenst, kan zich die dag ook inschrijven.

  • Donderdag 16 Juli : 10u-18u
  • Dinsdagavond 18 Augustus : 18u – 22u
  • Donderdag 3 September : 10u-16u

Graag inschrijven vooraf  door naam + datum en richtuur door te sturen naar: info@patraschevzw.be

Prijzen

Basisopleiding :

Module 1 : 1470 Euro

Module 2 : 1725 Euro

Keuzemodule Paarden : 500 Euro

Keuzemodule Honden : 600 Euro

Reknr. BE47 9733 8760 6980

Contact

De eerstvolgende lessenreeks start in September 2020.

Alvorens in te schrijven dient u eerst een aanmeldingsformulier in te vullen en door te sturen naar:  info@patraschevzw.be

Voor meer info over de opleiding en inschrijvingen neemt U het beste contact op met Katrien Kintaert : 0479225508 ( op dinsdagen en donderdagen te bereiken ). Op aanvraag kan je het volledige opleidingsprofiel toegestuurd krijgen.

Intakes en inschrijvingen zullen – gezien de huidige Corona maatregelen- telefonische/per skype plaats vinden.