Voor zowel de cliënten, als voor het personeel als voor de omgang met de dieren, gelden in een therapeutische centrum met dieren een aantal algemene en essentiële afspraken, wil men op een duidelijk, ethisch verantwoord en kwalitatief niveau kunnen werken.

 

Veiligheids-en gezondheidsvoorwaarden: het dagelijks protocol voor mens en dier
 • Dieren dienen te worden goedgekeurd via testing
 • Acceptabele dierenrassen zijn vb. Honden, katten, hamsters, cavia’s, konijnen en -indien de juiste condities aanwezig zijn – geiten, schapen, eenden, kippen, koeien en paarden.
 • Dieren in het wild zijn niet toegelaten, tenzij hun verzorging onder supervisie staat van een gediplomeerd persoon en dan nog enkel onder rehabilitatieomstandigheden
 • Wanneer een dier wordt toegelaten wordt een medische fiche van het dier aangelegd en opgevolgd gedurende de volledige verblijfstijd.
 • Alle dieren dienen alle nodige vaccinaties te krijgen.
 • De dieren dienen minstens een jaarlijkse medische controle te krijgen
 • Zieke dieren dienen door een gediplomeerd dierenarts behandeld te worden
 • De directie en het personeel staat in voor diervriendelijke praktijken.
 • Dieren dienen te kunnen worden gecontroleerd door middel van leiband, commando of hok
 • Alle dieren-gebruiksmiddelen, speeltjes en materiaal voor dierenverzorging dienen in een aparte plaats te worden bewaard, verwijderd van de etensruimtes voor de mensen.
 • Dieren worden gevoed, volgens een schema dat uithangt aan de behuizing waar het dier leeft en verzorgd wordt.
 • Dieren zijn niet toegelaten op volgende plaatsen: plaatsen waar voedsel wordt schoongemaakt, bewaard of klaargemaakt, transportmiddelen voor het vervoer van voedingsmiddelen, toiletten, badkamers, EHBO-kamer en schoonmaakruimtes.
 • Dieren krijgen geen zoetigheden en worden niet zomaar tussendoor gevoed.
 • De dieren moeten steeds toegang hebben tot vers water.
 • Honden en katten dienen zindelijk te zijn.
 • Dieren, die niet afkomstig zijn van het centrum, zijn welkom mits duidelijk voorafgemaakte afspraken voor “dierenbezoekers”
Afspraken in een therapeutische centrum met dieren.
 • Alle dieren dienen zorgvuldig te worden geselecteerd en dienen onderzocht te worden op hun capaciteit om met een groep mensen om te gaan.
 • Personeel dient te worden gecheckt op allergieën, angsten of ongenoegens t.o.v. dieren. Eerdere ervaringen met dieren zullen worden bekeken.
 • Cliënten zullen eveneens worden gecheckt op allergieën, angsten, ongenoegens t.o.v. dieren en eventuele vroegere dierenmishandeling.
 • De dieren mogen geen bedreiging of voortdurende ongenoegens teweeg brengen bij de cliënten.
 • Personeel dient de interactie van de cliënt met de dieren te integreren in hun behandelingsplan met specifieke en relevante doelstellingen.
 • Personeel dient ernaar te streven om de cliënt de mogelijkheid te geven zijn/haar eigen doelstellingen in het werk met de dieren te formuleren en om deze doelstellingen te verwezenlijken.
 • Sessies die specifiek therapeutische programma’s inhouden, dienen wekelijks in evolutienotities te worden bijgehouden.
 • Personeel zal zorgvuldig toezien en inspelen op het temperament van alle dieren
  die tijdens de sessies als intermediair fungeren.
 • De dieren dienen na 1 ½ u rust te krijgen en mogen niet langer dan 5u per dag actief bij sessies worden betrokken.
 • Personeel zal elke cliënt met een verleden van dierenmishandeling zorgvuldig observeren en begeleiden.
 • Personeel dient dieren therapeutische activiteiten te gebruiken om de cliënt te assisteren in het exploreren van nieuwe thema’s. Het genezingsproces van de cliënt staat centraal. Het dier is daartoe een medium.
 • Therapeutische stappen worden overeengekomen met cliënt, verwijzer en het centrum
 • Het personeel dient interacties met dieren te gebruiken om de thema’s als “geboorte, dood en zwangerschap” te behandelen.
 • De dier-mens interactie dient tevens te worden gebruikt om de cliënt te helpen om zijn/haar ontwikkeling te bevorderen.
 • Personeel dient de relaties met de dieren te gebruiken om gevoelens van zelfwaarde, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid te promoten.
 • Personeel dient de essentie van “zorg voor een ander wezen” over te kunnen dragen naar de cliënten.
 • Personeel dient pogingen te doen om vriendschap, warmte en liefde, via de dierenrelaties duidelijk en tastbaar te maken.
 • Het personeel dient zich ervan bewust te zijn dat werken met dieren geen wondermiddel voor alle kwalen is, en dat het net zo min een “sesam-open-je” is om de innerlijke wereld van de cliënt bloot te leggen.
Afspraken voor personeel en medewerkers
 • Behandel mens, dier en natuur met respect, waardigheid en gevoeligheid
 • Promoot levenskwaliteit in het werk
 • Sta achter de afspraken van een therapeutisch centrum met dieren
 • Doe de taken in overeenstemming met eigen training en ervaring
De veilige ruimte voor mens en dier
 • Alle dieren dienen te worden gevrijwaard van mishandeling en verwaarlozing, zowel fysiek als mentaal.
 • Alle dieren en mensen dienen een rustige ruimte te hebben waar zij kunnen verblijven wanneer hun contacten met mensen te stresserend worden.
 • Oudere dieren en mensen dienen minder tijd te spenderen aan sessies
 • Voor de cliënten zullen in het centrum “stille ruimtes” gecreëerd worden,