Onze tweejarige interactieve opleiding ‘Begeleidend werken met assistentie van dieren’ gebeurt in samenwerking met VSPW/Balans en wordt erkend door het Departement Onderwijs. Binnen de opleiding kiezen wij bovendien bewust voor een ecologische invalshoek.

De cursisten leren aan de hand van bestaande methodieken dieren efficiënt en doelgericht in te zetten in begeleidingsprocessen. De eigen inbreng van de cursisten is cruciaal omdat zij mee de methodieken vormen voor Vlaanderen en hun eigen programma uitwerken. Het mee creëren van een nieuwe hulpverleningscontext, waarin wederzijdse zorg voor mens en dier centraal staat, is een belangrijk onderdeel van de cursus.