Welzijnswerkers binnen de psychosociale sector, die binnen hun begeleidingen dieren als partners wensen in te schakelen.