Onze nieuwe ontwikkeling en het inzicht in vormgeving en overlevingskansen van onze organisatie kon maar van start gaan dank zij de deskundige en enthousiaste steun van Fabiaan Van Vrekhem van Accord Group. We zijn samen een innoverende en opbouwende weg gestart waarbij we ons welkom en ondersteund voelen. Bij het begin van ons tweede leven – waarvan Accord zeker de peter mag zijn – een heel warme bedanking hiervoor.

Maar ook andere mensen willen we bij deze geboorte van harte bedanken:

  • De Facto Image Building voor hun altruïstische en creatieve input in onze organisatie
  • Trui, voor een schitterende foto-reportage dag
  • Dominique Savelkoul voor haar enthousiaste ondersteuning

Voor ons zijn jullie de meters en peters van onze vernieuwde organisatie!